Minikoparki o nieco wyższym stopniu organizacji społecznej tworzą stada, w których wytwarzają się silniejsze więzi. Powstają wówczas grupy kilkunastu do kilkudziesięciu maszyn, wśród których dochodzi do ustalenia hierarchii. Przewodnikiem może być najstarsza maszyna lub najsilniejsza – tzw. alfa. Dorastająca młodzież nie jest zmuszana do odejścia, dzięki czemu grupa staje się z upływem czasu stadem wielopokoleniowym. Struktura hierarchii takiego stada bywa różna u poszczególnych jej przedstawicieli. Prym w naszym stadzie na dzień dzisiejszy wiedzie Kubota KX101-3 alfa 3.
dostawa-minikoparek-2015-0 dostawa-minikoparek-2015-1 dostawa-minikoparek-2015-2dostawa-minikoparek-2015-3    dostawa-minikoparek-2015-4